Belgische Vereniging voor Pelvische Reëducatie - Pelvired VZW. / A.S.B.L.

Algemene informatie

 
Enkele jaren nadat België in de late jaren '80 kennis maakte met de "nieuwe" therapie: pelvische reëducatie, ontstond bij steeds meer specifiek opgeleide therapeuten de vraag naar uitwisseling van kennis en ervaring binnen dit gebied van de kinesitherapie.

Na enkele informatieve vergaderingen en een stichtingsvergadering op 6 september 1994 verschenen op 14 februari 1995 de statuten van de vzw Pelvired in het Belgisch Staatsblad.

De pelvische reëducatie is ondertussen een vaste waarde geworden in de kinewereld en onze vereniging telt een groeiend aantal leden waarvan de overgrote meerderheid kinesitherapeuten.
 
Doelstelling van Pelvired vzw
 
De doelstelling van de vereniging is het steunen en het ontwikkelen van de pelvische reëducatie in al haar facetten.

Hierbij zal steeds gestreefd worden naar een multidisciplinaire betrokkenheid.
 
Gedacht wordt hierbij aan:
Algemene geneesheren
Geneesheren specialisten
Kinesitherapeuten
Apothekers
Psychologen
 
Andere medici en paramedici
 
Programmapunten
 
Het bevorderen van de wetenschappelijke uitbouw en de therapeutische gerichtheid van de bekkenbodemtherapie en reëducatie van de organen van het kleine bekken.

Steun verlenen aan initiatieven, wetenschappelijke onderzoeken, studies, werken en werkzaamheden in verband met de pelvische reëducatie.

Het zelf ondernemen van activiteiten ter bevordering van de hierboven vermelde doelstellingen.

Nieuws

 

Laatste nieuws 

 

Publicatie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg:

"Optimalisatie van de incontinentieforfaits"

-

met medewerking van Pelvired

 

Klik hier voor de synthese (Nl)

of

volledig dossier (Engels)

 

 --------------------

lidgeld Pelvired: -40- €

 klik hier

  --------------------

 Zoek een kine in uw buurt !

--------------------

Nieuwe zoekertjes

dd 10/09/2018

hier klikken

--------------------

Nieuwe evenementen
 dd 09/11/2018

klik hier

---------------------

Nieuwe link 

dd 23/07/2018

klik hier

Maatschappelijke zetel

 
Pelvired vzw
Watertorenstraat 11
B - 3700 Tongeren
   
RPR Tongeren 0454389669

Tel: 0032 (0) 12 241388
Fax: 0032 (0) 12 241388
 

info@pelvired.be